საქართველოს არასამთავრობო (საზოგადოებრივი) ორგანიზაციების, ექსპერტებისა და სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლების დეკლარაცია „საქართველოს ენერგეტიკის სფეროსა და მდგრად განვითრებაზე"
2014-10-30 || Post
საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა მწუხარებას გამოთქვამს ბატონ ედუარდ შევარდნაძის გარდაცვალების გამო. ადამიანის, რომელმაც საქართველოს ტერიტორიის 20% დაცულ ტერიტორიებად გამოაცხადა.
2014-07-10 || Post
საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივი გადაწყვეტილება ხუდონჰესის მშენებლობასთან დაკავშირებით
2013-12-12 || Post
არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ექსპერტების პოზიციათა დეკლარაცია საქართველოში ენერგიის განახლებადი წყაროების ეფექტურად გამოყენებისა და ენერგოეფექტურობის არსებული დონის მკვეთრად გაუმჯობესების აუცილებლობის თაობაზე
2012-11-18 || Post
საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციათა და ექსპერტთა პოზიციის დეკლარაცია საშიში ქიმიური ნივთიერებების მართვისა და რეგულირების საკითხებზე
2012-07-18 || Post
“საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებების შეტანის თაობაზე”
2012-04-15 || Post

Client Account

Sign-In

Forgot your password?


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2015-03-11
შეხვედრა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველოს ხელშეწყობით და ორგანიზებით, პროექტის „სამოქალაქო ორგანიზაციების თანამშრომლობა მთავრობასთან და სხვა დაინტერესებულ მხრეებთან ეროვნულად მისაღები კლიმატის ცვლილების შერბილების ქმედებებზე - NAMA, სოფლად მდგრადი ენერგიის განვითარება“ ფარგლებში, შედგა სამუშაო შეხვედრა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში. რომელსაც ესწრებოდნენ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტისა და მუნიციპალიტეტში შემავალი თემების რწმუნებულები, ადგილობრივი მოსახლეობის წარმომადგენლები.
დაწვრილებით || Post

2015-03-08
პროექტი „სამოქალაქო ორგანიზაციების თანამშრომლობა მთავრობასთან და სხვა დაინტერესებულ მხრეებთან ეროვნულად მისაღები კლიმატის ცვლილების შერბილების ქმედებებზე - NAMA, სოფლად მდგრადი ენერგიის განვითარება“

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო, საქართველოს ეკოლოგიურ მიწათმოქმედთა ასოციაცია “სემა”, სოფლად თემთა განვითარების სააგენტო და საზოგადოების განვითარების ახალციხის ცენტრი, „ევროპელი ქალები საერთო მომავლისათვის (WECF) თანამშრომლობისა და საქართველოში ევროკომისიის დელეგაციის ფინანსური მხარდაჭერით, ახორციელებს პროექტს - „სამოქალაქო ორგანიზაციების თანამშრომლობა მთავრობასთან და სხვა დაინტერესებულ მხრეებთან ეროვნულად მისაღები კლიმატის ცვლილების შერბილების ქმედებებზე - NAMA, სოფლად მდგრადი ენერგიის განვითარება“.
დაწვრილებით || Post

2015-02-25
შეხვერდა ყვარელის მუნიციპალიტეტში

24 თებერვალს, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველოს წარმომადგენლებმა, პროექტის „სამოქალაქო ორგანიზაციების თანამშრომლობა მთავრობასთან და სხვა დაინტერესებულ მხრეებთან ეროვნულად მისაღები კლიმატის ცვლილების შერბილების ქმედებებზე - NAMA, სოფლად მდგრადი ენერგიის განვითარების“ ფარგლებში, განახორციელეს მორიგი სამუშაო შეხვედრა ყვარელის მუნიციპალიტეტში.
დაწვრილებით || Post

2015-02-25
პროექტი „სამოქალაქო ორგანიზაციების თანამშრომლობა მთავრობასთან და სხვა დაინტერესებულ მხრეებთან ეროვნულად მისაღები კლიმატის ცვლილების შერბილების ქმედებებზე - NAMA, სოფლად მდგრადი ენერგიის განვითარება“

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო, საქართველოს ეკოლოგიურ მიწათმოქმედთა ასოციაცია “სემა”, სოფლად თემთა განვითარების სააგენტო და საზოგადოების განვითარების ახალციხის ცენტრი, „ევროპელი ქალები საერთო მომავლისათვის (WECF) თანამშრომლობისა და საქართველოში ევროკომისიის დელეგაციის ფინანსური მხარდაჭერით, ახორციელებს პროექტს - „სამოქალაქო ორგანიზაციების თანამშრომლობა მთავრობასთან და სხვა დაინტერესებულ მხრეებთან ეროვნულად მისაღები კლიმატის ცვლილების შერბილების ქმედებებზე - NAMA, სოფლად მდგრადი ენერგიის განვითარება“.
დაწვრილებით || Post

2014-12-15
სამუშაო შეხვედრა ხონის მუნიციპალიტეტში

პროექტის „ადგილობრივი შესაძლებლობების შექმნა სოფლად, საოჯახო პირობებში გათბობის, ცხელ წყლისა და თბოიზოლაციის სისტემების დანერგვაზე აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში“ და მზის კოლექტორების მშენებლობა საქართველოს სოფლის თემებისათვის გარემოს მდგომარეობის,საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებისა და სიღარიბის დაძლევის მიზნით, მიმდინარეობის ფარგლებში, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის ორგანიზებით ხონის მუნიციპალიტეტში შედგა 3 დღიანი სამუშაო შეხვედრა, რომლის მიზანი იყო პროექტის ფარგლებში ჩატარებული სამუშაობის შეფასება, არსებული პრობლემების აღმოფხვრის გზების დასახვა, დაგეგმილი საქმიანობების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება ადგილობრივი მოსახლეობისათვის.
დაწვრილებით || Post

2014-12-09
საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა 25 წლის გახდა!

მიმდინარე წლის 9 დეკემბერს, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობას დაარსებიდან 25 წელი შეუსრულდა. ამ დღესთან დაკავშირებით მწვანეთა მოძრაობის წევრება გამართეს საიუბილეო შეხვედრა მწერალთა სახლში.
დაწვრილებით || Post

2014-12-03
შეხვედრა პროექტის ფარგლებში

ა/წ 2 დეკემბერს, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის ცენტრალურ ოფისში შეგდა მორიგი სამუშაო შეხვედრა პროექტის „ქალთა როლის გაძლიერება ყველასათვის“ მიმდინარეობის ფარგლებში. შეხვედრაში მონაწილობა მიიღეს პროექტის განმახორციელებელი კოალიციის და წყლის საკითხებზე მომუშავე სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა.
დაწვრილებით || Post

2014-11-07
სემინარი "ახალგაზრდა გარემოსდამცველების ლიდერთა სკოლის" სტუდენტებისათვის

მიმდინარე წლის 1 ნოემბერს, საქართველოს მწვანთა მოძრაობის ცენრალურ ოფისში გაიმართა მორიგი სემინარი "ახალგაზრდა გარემოსდამცველების ლიდერთა სკოლის" სტუდენტებისათვის. სტუდენტებს საშუალება მიეცათ მოესმინათ ლექცია საქართველოში ენერგიის განახლებადი წყაროების პოტენციალის შესახებ.
დაწვრილებით || Post

2014-10-23
შეხვედრა თელავის მუნიციპალიტეტში

ამა წლის 23 ოქტომბერს ქ. თელავში გაიმართა საინფორმაციო სემინარი ადგილობრივი მოსახლეობისა და სხვა დაინტერესებული მხარეებისათვის, რომელიც მიეძღვნა პროექტის: „სამოქალაქო ორგანიზაციების თანამშრომლობა მთავრობასთან და სხვა დაინტერესებულ მხრეებთან ეროვნულად მისაღები კლიმატის ცვლილების შერბილების ქმედებებზე - NAMA“–ს მიზნების, ამოცანებისა და მოსალოდნელი შედეგების გაცნობასა და მათი თანამონაწილეობის დონის განსაზღვრას. პროექტის შესახებ დეტალურად საუბრობდა ორგანიზაციის თანათავმჯდომარე ქ–ნი რუსუდან სიმონიძე. საუბარი ეხებოდა საქართველოს ადგილობრივ თემებში ალტერნატიული და დაბალემისიური ტექნოლოგიების დანერგვის პოტენციალს, მის გავლენას მოსახლეობის ფართო მასების სოციალურ–ეკონომიკურ მდგომარეობასა და გარემოს მდგრადობის შენარჩუნებზე.
დაწვრილებით || Post

2014-10-20
მზით წყლის გამათბობლების მონიროტინგი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში

პროექტის „საოჯახო პირობებში მზის ენერგიით გათბობის, ცხელი წყლისა და თბოსაიზოლაციო სისტემების დანერგვა და ადგილობრივი შესაძლებლობების გაძლიერება სოფლად აღმოსავლეთ ევროპისა და კავკასიის რეგიონში“ ფარგლებში, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მანავში ჩატარდა უკვე დამონტაჟებული 30 მზით წყლის გამათბობლების (კოლექტორების) მუშაობის მონიტორინგი.
დაწვრილებით || Post


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11