საქართველოს არასამთავრობო (საზოგადოებრივი) ორგანიზაციების, ექსპერტებისა და სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლების დეკლარაცია „საქართველოს ენერგეტიკის სფეროსა და მდგრად განვითრებაზე"
2014-10-30 || Post
საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა მწუხარებას გამოთქვამს ბატონ ედუარდ შევარდნაძის გარდაცვალების გამო. ადამიანის, რომელმაც საქართველოს ტერიტორიის 20% დაცულ ტერიტორიებად გამოაცხადა.
2014-07-10 || Post
საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივი გადაწყვეტილება ხუდონჰესის მშენებლობასთან დაკავშირებით
2013-12-12 || Post
არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ექსპერტების პოზიციათა დეკლარაცია საქართველოში ენერგიის განახლებადი წყაროების ეფექტურად გამოყენებისა და ენერგოეფექტურობის არსებული დონის მკვეთრად გაუმჯობესების აუცილებლობის თაობაზე
2012-11-18 || Post
საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციათა და ექსპერტთა პოზიციის დეკლარაცია საშიში ქიმიური ნივთიერებების მართვისა და რეგულირების საკითხებზე
2012-07-18 || Post
“საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებების შეტანის თაობაზე”
2012-04-15 || Post

Client Account

Sign-In
Sing Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2015-11-25
საერთაშორისო კონფერენცია

სასტუმრო „რუმს თბილისი“-ში საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები საქართველოს ორგანიზებით, პროექტის „ქალთა როლის გაძლიერება ყველასათვის" ფარგლებში, გაიმართვა საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: „წყალი, სანიტარია და გენდერულად თანასწორი განვითარება“, რომლის მიზანი იყო ეროვნული დონის კონსულტაციების ინიცირება წყლის, სანიტარიის მნიშვნელობაზე გენდერული თანასწორობისა და მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფისთვის.
დაწვრილებით || Post

2015-11-02
მედია-სემინარი სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური მედიის წარმომადგენლებთან

პროექტის „სამოქალაქო ორგანიზაციების თანამშრომლობა მთავრობასთან და სხვა დაინტერესებულ მხრეებთან ეროვნულად მისაღები კლიმატის ცვლილების შერბილების ქმედებებზე - NAMA, სოფლად მდგრადი ენერგიის განვითარება“ ფარგლებში, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველოს ორგანიზებით, შედგა მედია-სემინარი სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური მედიისა და მუნიცპალიტეტების პრესსამსახურების წარმომადგენლებთან.
შეხვედრა მიზნად ისახვდა ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლებს მიეღოთ სრული ინფორმაცია განახლებადი და ალტერნატიული ენერგიების პოტენციალზე, კლიმატის ცვლილების შემარბილებელი ღონისძიებისა და პროექტის შესახებ. იმ ჩატარებულ აქტივობებზე, რომელიც პროექტის ფარგლებში განხორციელდა და სამომავლოდ არის დაგეგმილი.

დაწვრილებით || Post

2015-10-26
შეხვედრა პროექტის ფარგლებში


25 ოქტომბერს, „საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო“ ინიციატივითა და ადგილბრივი კოორდინატორის ორგანიზებით, პროექტის „სამოქალაქო ორგანიზაციების თანამშრომლობა მთავრობასთან და სხვა დაინტერესებულ მხრეებთან ეროვნულად მისაღები კლიმატის ცვლილების შერბილების ქმედებებზე - NAMA, სოფლად მდგრადი ენერგიის განვითარება“ ფარგლებში, სასტუმრო ბაგრატის საკონფერენციო დარბაზში შედგა შეხვედა ადგილობრივი არსამთავრობო ორაგნიზაციებისა და ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლებთან.

დაწვრილებით || Post

2015-10-05
შეხვერდა ქ. თელავში ადგილობრივი მოსახლეობისა და ხელისუფლების წარმომადგენლებთან

ქ. თელავში საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები- საქართველოს ინიციატივითა და ადგილობრივი კოორდინატორის ორგანიზებით, პროექტის „სამოქალაქო ორგანიზაციების თანამშრომლობა მთავრობასთან და სხვა დაინტერესებულ მხრეებთან ეროვნულად მისაღები კლიმატის ცვლილების შერბილების ქმედებებზე - NAMA, სოფლად მდგრადი ენერგიის განვითარება“ ფარგლებში, გაიმართა შეხვედრა ადგილობრივი მოსახლეობისა და ხელისუფლების წარმომადგენლებთან.
დაწვრილებით || Post

2015-09-03
18 სექტემბერს ,,დავასუფთაოთ საქართველო,, კამპანია იწყება

18-19-20 სექტემბერს, მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ტარდება დასუფთავების ყოველწლიური საერთაშორისო კამპანია – ,,დავასუფთაოთ მსოფლიო“ (Clean Up the World), რომელიც 1992 წელს დაფუძნდა გაეროს გარემოსდაცვითი პროგრამის (UNEP) ინიციატივით და ადგილობრივი გარემოს გაუმჯობესების მიზნით აერთიანებს მთელი რიგი ქვეყნების ხელისუფლებისა და ბიზნეს-სექტორის წარმომადგენლებს, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს, სასწავლო დაწესებულებებს და ცალკეულ პირებს ფართომასშტაბიანი დასუფთავების აქციებისა და შესაბამისი პროგრამების განხორციელებისათვის.
დაწვრილებით || Post

2015-07-24
შეხვედრა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში

მიმდინარე წლის 23 ივლისს, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში პროექტის „სამოქალაქო ორგანიზაციების თანამშრომლობა მთავრობასთან და სხვა დაინტერესებულ მხრეებთან ეროვნულად მისაღები კლიმატის ცვლილების შერბილების ქმედებებზე - NAMA, სოფლად მდგრადი ენერგიის განვითარება“ ფარგლებში, გაიმართა შეხვედრა ადგილობრივი მოსახლეობისა და ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. სადაც, საუბარი იყო პროექტის ფარგლებში ჩატარებული და სამომავლოდ დასახული ქმედებების შესახებ.
დაწვრილებით || Post

2015-07-07
შეხვედრა პროექტის ფარგლებში

პროექტის „სამოქალაქო ორგანიზაციების თანამშრომლობა მთავრობასთან და სხვა დაინტერესებულ მხრეებთან ეროვნულად მისაღები კლიმატის ცვლილების შერბილების ქმედებებზე - NAMA, სოფლად მდგრადი ენერგიის განვითარება“ ფარგლებში, გაიმართა სამუშაო შეხვედრა დაინტერესებულ მხარეებთან. სადაც განიხილეს პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი, შესრულებული და მიმდინარე საქმიანობები.
დაწვრილებით || Post

2015-07-07
გარემოზე ზემოქმედების პროცედურა საქართველოში

საქართველოს პარლამენტში, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობარი-საქართველოს ორგანიზებით, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თანამშრომლობითა და ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მხარდაჭერით, გაიმართა შეხვედრა გარემოზე ზემოქმედებისა და სტრატეგიული შეფასების პროცედურის საკითხებთან დაკავშირებით. სადაც საუბარი იყო გარემოზე ზემოქმედების და სტრატეგიული შეფასების პროცედურებზე - საქართველოში, გარემოზე ზემოქმედების პროცედურის არსებული საერთაშორისო გამოცდილების განხილვაზე და სტრატეგიული შეფასების პროცედურის დანერგვის პერსპექტივებზე, შესაძლო დაბრკოლებების გამოვლენაზე, რომლებიც შეიძლება შეიქმნას გარემოზე ზემოქმედების პროცედურის და სტრატეგიული შეფასების პროცედურის საერთაშორისო გამოცდილების დანერგვისას და ა.შ.
დაწვრილებით || Post

2015-06-01
საერთაშორისო კონფერენცია - „შეიარაღებული კონფლიქტები და გარემო“

მიმდინარე წლის 1ივნისს, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველოს ორგანიზებით, საქართველოს პარლამენტის კინო დარბაზში გაიმართა საერთაშორისო კონფერენციაზე თემაზე - „შეიარაღებული კონფლიქტები და გარემო“. კონფერენციის მიზანი იყო შეიარაღებულ კონფლიქტებსა და პოსტკონფლიქტურ პირობებში ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების საკითხების პრობლემების მოგვარების პროცესში ექსპერტების, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სამოქალაქო საზოგადოების როლის განხილვა.
დაწვრილებით || Post

2015-05-13
„მზის წყლის გამაცხელებელი კოლექტორების აწყობა და მონტაჟი“ - სასწავლო წრთვნა მომავალი ოსტატებისათვის

ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ივანდიდში, პროექტის „სამოქალაქო ორგანიზაციების თანამშრომლობა მთავრობასთან და სხვა დაინტერესებულ მხრეებთან ეროვნულად მისაღები კლიმატის ცვლილების შერბილების ქმედებებზე - NAMA, სოფლად მდგრადი ენერგიის განვითარება“ ფარგლებში, ჩატარდა სასწავლო წრთვნა დაინტერესებული საზოგადოებისათვის, მზის ენერგიით ცხელი წყალის გამაცხელებლების საოჯახო პირობებში დაყენების შესახებ. სასწავლო წრთვნაში მონაწილობა მიიღეს პროექტის ფარგლებში შერჩეულმა დაინტერესებულმა მოქალაქეებმა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან. კერძოდ, იმერეთის, სამეგრელოს, სამცხე ჯავახეთის, მცხეთა თიანეთისა და კახეთის რეგიონიდან. სულ, 30 ადამიანმა.
დაწვრილებით || Post


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13