აჭარის მწვანეთა მოძრაობის განცხადება.
2015-12-30 || Post
„საქართველოს ენერგეტიკის სფეროსა და მდგრად განვითრებაზე"
2014-10-30 || Post
საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა განცხადება ბატონ ედუარდ შევარდნაძის გარდაცვალების გამო.
2014-07-10 || Post
საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივი გადაწყვეტილება ხუდონჰესის მშენებლობასთან დაკავშირებით
2013-12-12 || Post
არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ექსპერტების პოზიციათა დეკლარაცია საქართველოში ენერგიის განახლებადი წყაროების ეფექტურად გამოყენებისა და ენერგოეფექტურობის არსებული დონის მკვეთრად გაუმჯობესების აუცილებლობის თაობაზე
2012-11-18 || Post
საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციათა და ექსპერტთა პოზიციის დეკლარაცია საშიში ქიმიური ნივთიერებების მართვისა და რეგულირების საკითხებზე
2012-07-18 || Post
“საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებების შეტანის თაობაზე”
2012-04-15 || Post

Client Account

Sign-In
Sing Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2016-01-18
საინფორმაციო შეხვედრა სატყეო სააგენტოში

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველოს წარმომადგენლების ინიციატივით, შედგა შეხვედრა ეროვნული სატყეო სააგენტოში, ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსთან ბატონ თორნიკე გვაზავასთან და სააგენტოს უფროსის მოადგილესთან ბატონ მერაბ მაჭავარიანთან.
შეხვედრის მიზანი იყო ეროვნული სატყეო სააგენტოს ხელმძღვანელობას მიეღო ინფორმაცია პროექტის - „ადგილობრივი თემების მონაწილეობით ბუნებრივი რესურსების მდგრად გამოყენებასა და კონსერვაციაზე ხელშეწყობა სამეგრელოს რეგიონში“ შესახებ, რომელსაც სამეგრელოს რეგიონში ახორციელებს საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა.

დაწვრილებით || Post

2016-01-15
საინფორმაციო ბიომრავალფეროვნების დაცვის სამსახურის წარმომადგენლებთან

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველოს წარმომადგენლების ინიციატივით, შედგა შეხვედრა საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ბიომრავალფეროვნების დაცვის სამსახურის წარმომადგენლებთან, რომლებსაც მწვანეთა მოძრაობის წარმომადგენლებმა მიაწოდეს ინფორმაცია ორგანიზაციის მიერ სამეგრელოს რეგიონში მიმდიანრე პროექტის - „ადგილობრივი თემების მონაწილეობით ბუნებრივი რესურსების მდგრად გამოყენებასა და კონსერვაციაზე ხელშეწყობა სამეგრელოს რეგიონში“ შესახებ.
დაწვრილებით || Post

2016-01-08
შეხვედრა აბაშის მუნიციპალიტეტში

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო სამეგრელოს რეგიონში ახორციელებს პროექტს „ადგილობრივი თემების მონაწილეობით ბუნებრივი რესურსების მდგრად გამოყენებასა და კონსერვაციაზე ხელშეწყობა სამეგრელოს რეგიონში“.
პროექტი წარმოადგენს სამეგრელოს რეგიონში 2012–2013 წლებში განხორციელებული საპილოტე პროგრამის გაგრძელებას, რომელიც ითვალისწინებდა რეგიონში სამეცნიერო–კვლევითი სამუშაოების ჩატარების გზით ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგსა და სენსიტიური უბნების იდენტიფიცირებას, რომლებიც საჭიროებენ აუცილებელი დაცვითი ღონისძიებების გატარებას, ასევე არსებული სოციალურ–ეკონომიკური ინდიკატორების გამოვლენასა და შესაბამისი დაცვითი რეკომენდაციების შემუშავებას.

დაწვრილებით || Post

2015-12-26
შეხვედრა ხობის მუნიციპალიტეტში

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველოს, პროექტის „ადგილობრივი თემების მონაწილეობით ბუნებრივი რესურსების მდგრად გამოყენებასა და კონსერვაციაზე ხელშეწყობა სამეგრელოს რეგიონში“ ხობის ადგილობრივი კოორდინატორის ორგანიზებით შედგა შეხვედრა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებელთან.
შეხვედრის მიზანი იყო ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელს მიეღო ინფორმაცია სამეგრელოს რეგიონში მიმდინარე პროექტის შესახებ, რომელესაც ახორციელებს საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა.
პროექტი წარმოადგენს სამეგრელოს რეგიონში 2012–2013 წლებში განხორციელებული საპილოტე პროგრამის გაგრძელებას, რომელიც ითვალისწინებდა რეგიონში სამეცნიერო–კვლევითი სამუშაოების ჩატარების გზით ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგსა და სენსიტიური უბნების იდენტიფიცირებას, რომლებიც საჭიროებენ აუცილებელი დაცვითი ღონისძიებების გატარებას, ასევე არსებული სოციალურ–ეკონომიკური ინდიკატორების გამოვლენასა და შესაბამისი დაცვითი რეკომენდაციების შემუშავებას.

დაწვრილებით || Post

2015-12-24
შეხვედრა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველოს, პროექტის „ადგილობრივი თემების მონაწილეობით ბუნებრივი რესურსების მდგრად გამოყენებასა და კონსერვაციაზე ხელშეწყობა სამეგრელოს რეგიონში“ წალენჯიხის ადგილობრივი კოორდინატორის ორგანიზებით შედგა შეხვედრა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგებელთან.
შეხვედრის მიზანი იყო ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელს მიეღო ინფორმაცია სამეგრელოს რეგიონში მიმდინარე პროექტის შესახებ, რომელესაც ახორციელებს საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა.

დაწვრილებით || Post

2015-12-20
შეხვედრა ჩხოროწყუ მუნიციპალიტეტში

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველოს, პროექტის „ადგილობრივი თემების მონაწილეობით ბუნებრივი რესურსების მდგრად გამოყენებასა და კონსერვაციაზე ხელშეწყობა სამეგრელოს რეგიონში“ ჩხოროწყუ ადგილობრივი კოორდინატორის ორგანიზებით შედგა შეხვედრა ჩხოროწყუ მუნიციპალიტეტის გამგებელთან.
შეხვედრის მიზანი იყო ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელს მიეღო ინფორმაცია სამეგრელოს რეგიონში მიმდინარე პროექტის შესახებ, რომელესაც ახორციელებს საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა.

დაწვრილებით || Post

2015-12-16
შეხვედრა-დისკუსია საქართველოს პარლამენტში -საქართველოში გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცედურასთან დაკავშირებით

საქართველოს პარლამენტში, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველოს და პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუბებრივი რესურსების კომიტეტის ორგანიზებით, ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მხარდაჭერით, გაიმართება შეხვედრა-დისკუსია საქართველოში გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცედურასთან დაკავშირებით.
დაწვრილებით || Post

2015-12-15
- სამუშაო შეხვედრა პროექტის ფარგლებში

პროექტის - „ადგილობრივი თემების მონაწილეობით ბუნებრივი რესურსების მდგრად გამოყენებასა და კონსერვაციაზე ხელშეწყობა სამეგრელოს რეგიონში“ ფარგლებში, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის ცენტრალურ ოფისში შედგა შეხვედრა პროექტის განმახორციელებელი რეგიონუალი კოორდინატორების წარმომადგენლებთან.
დაწვრილებით || Post

2015-12-14
შეხვედრა მარტვილის მუნიციპალიტეტში

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის მარტვილის ადგილობრივი კოორდინატორის ორგანიზებით, პროექტის „ადგილობრივი თემების მონაწილეობით ბუნებრივი რესურსების მდგრად გამოყენებასა და კონსერვაციაზე ხელშეწყობა სამეგრელოს რეგიონში“ ფარგლებში, შედგა შეხვედრა მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგებელთან საკრებულოს თავმჯდომარესთან.
დაწვრილებით || Post

2015-11-28
პირველი რეგიონალური შეხვედრა შეხვედრა ხობში

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველოს ორგანიზებითა და ხობის რეგიონალური წარმომადგენლობის ხელშწყობით სამეგრელოს რეგიონში შედგა შეხვედრა პროექტის „ადგილობრივი თემების მონაწილეობით ბუნებრივი რესურსების მდგრად გამოყენებასა და კონსერვაციაზე ხელშეწყობა სამეგრელოს რეგიონში“ ფარგლებში.
დაწვრილებით || Post


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14